Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

cheshirecat199
20:20
cheshirecat199
20:19
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawakened awakened
cheshirecat199
20:19
7812 df02
Reposted fromMuppet Muppet viaawakened awakened
cheshirecat199
20:18
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaawakened awakened
cheshirecat199
20:16
- Czemu nie śpisz? 
- Analizuję. Życie. Ludzkie serca. Analizuję niebo, które wali gwiazdami w łeb. Analizuję piekło, które może być na ziemi i w człowieku. Czemu nie śpię? Bo tną mnie wspomnienia i krzyże. W oczach pojawiają się tamte twarze. Palą jak łzy.
— Kaja Kowalewska - "Bóg strzelił gola"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
20:15
2518 8ce0 500

kitty-en-classe:

Les amants réguliers (Philippe Garrel, 2005)

cheshirecat199
20:14
5322 ccac 500
Reposted fromseaweed seaweed viaeternaljourney eternaljourney
cheshirecat199
20:13
6468 a190
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaczeresnia czeresnia
cheshirecat199
20:13
cheshirecat199
20:13
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
cheshirecat199
20:12
8559 d4b6
Reposted fromnutt nutt viagracey gracey
cheshirecat199
20:12
6526 935a 500
Reposted fromseaweed seaweed viaMezame Mezame
cheshirecat199
20:12
7096 c54c 500
[reupload 30.07.2016]
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viaszarakoszula szarakoszula
cheshirecat199
20:11
5686 fb17
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupson zupson
cheshirecat199
20:11
2994 f569
cheshirecat199
20:10
cheshirecat199
20:09
20:09
3940 6d57

Maceo (via Kurt Schlatzer)

Reposted frommicrowalrus microwalrus viadead-zireael dead-zireael
cheshirecat199
20:09
cheshirecat199
20:09
9246 a24d
Reposted fromoutline outline vialittlemouse littlemouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...